Patent Devir Sözleşmesi Her türlü gayrimenkul ve kıymetli kağıtlar gibi, patent hakkı da mülk olarak değerlendirilmektedir . 3. şahıslara satışı mümkündür.Patent Devir Sözleşmesi

Buluş/başvuru sahibi patent başvurusunda bulunduğu yenilik esasları ve mevzuata uygun patent dosyası için, başvuru aşamasında ya da patent onayı aldıktan sonra patent belgesi için tüm haklarını bir başka şahıs/kurum/tüzel kişiliğe devir edebilmektedir.

Patent Devir Sözleşme işlemi, patent devir sözleşmesinin karşılıklı taraflarca noter huzurunda imzalanmasını ve imzalanan patent devir sözleşmesinin T.C TÜRK PATENT ve MARKA KURUMU siciline kaydedilmesi ile aktif hale gelmektedir.

Patent Devir Sözleşmesi tarafların kendi aralarında yapacakları anlaşma şartları dahilinde hazırlanmaktadır. Patent konusu buluşun piyasa değeri, patentin koruma süresi, patent onayı alıp almadığı ve benzeri hususlar patent devir sözleşmesinde devir bedelini belirlemektedir.

Patent Devir Sözleşmesinin T.C TÜRK PATENT ve MARKA KURUMU siciline kaydedilmesini takiben sicilde yapılan devir işlemi 1-2 ay sürecinde tamamlanmakta ve patent devir alan tarafa kaydedilmektedir. Devir alan patent hakları ile birlikte mevzuatın gerektirdiği yasal takip ve ödemeleri de üstlenmektedir.

Patent devir sözleşmesi, uluslararası patent olması halinde ve devir alan taraf veya taraflarla yapılacak mutabakat sonrasında uluslararası arenada da hazırlanarak ilgili ülkelerin mevzuatları gereği, öncelikle Uluslararası Patent siciline ve akabinde  diğer ulusal sicillere kaydedilmektedir.

Patent devir sözleşmesi hazırlanırken, karşılıklı tarafların anlaşmaları esas alınmıştır. Noter onayı olmayan patent devir sözleşmeleri T.C TÜRK PATENT ve MARKA KURUMU tarafından kesinlikle kabul edilmemektedir.

Şahıs adına yapılmış patent başvuruları/edinilmiş patent hakları ileride şahsın şirketleşmesi durumunda patent başvurusunu şirketine devir edilebilmektedir.

Patent devir sözleşmesinde, Devir edenler, devir alan/lar, tam unvan ve açık adres bilgileri ile birlikte yer almalıdır. Devire konu patentin numarası, tarihi ile devir bedeli patent devir sözleşmesinde mutlaka bulunmalıdır.

 

 

Bir önceki yazımız olan Patent Tescil başlıklı makalemizde Ankara Patent Tescil, Marka Patent Tescil ve Marka Patent Tescil Ankara hakkında bilgiler verilmektedir.