Patent Tescil Süreçleri öncelikle patent başvurusu için gerekli bilgi ve belgelerin tam ve doğru olarak hazırlanması ve Türk Patent Enstitüsü’ne vekil veya firma tarafından verilmesi gerekmektedir. Türkiye’de patentlerin tescilini ve korunmasını düzenleyen 551 Sayılı kanun Hükmünde Kararname ve ilgili uygulama yönetmeliğine göre, Patent ve Faydalı Model başvuruları için gerekli bilgi ve belgeler aynıdır. patent_tescil_sureci

Gerekli bilgi ve belgelerin gerektiği şekilde tam olarak hazırlanması, zaman içinde meydana gelebilecek hak ve zaman kayıplarını ortadan kaldıracaktır. Firmanız için olan en iyi çözümü sağlayacak şekilde Açılım Marka Patent Tescil Ofisi olarak çalışmaktayız. Başvuru için gerekli bilgi ve belgeler aşağıda belirtilmiştir.

Patent Başvuru Dilekçesi: Patent için Başvuru ve buluş sahibi ile başvuruya ilişkin diğer bilgileri içerir.

Patent Tarifname: Patent için Tarifname, buluşun, tüm ayrıntılarıyla, hiçbir şey gizlenmeden anlatıldığı bölümdür. Başvuru için gerekli olan belgelerin en önemlilerinden biri olup, buluşunuzun en kapsamlı şekilde korunması için eksiksiz olarak hazırlanması gerekir. Tarifnamede, buluşun ilgili olduğu teknik saha ve tekniğin bilinen durumu, çözümünü amaçladığı problemler, teknik resimlere ait açıklamalar ve buluşun sanayiye uygulama biçimi ayrıntılı olarak anlatılmalıdır.

Patent İstem/İstemler: Patent İstemler buluşun yeni olan ve korunması istenen özelliklerinin ayrıntılarıyla açıklandığı bölümdür. Buluşun koruma kapsamı bu bölümde belirtilir.

Patent Özet: Patent Özet buluş üzerindeki yenilikler hakkında teknik bilgi veren bilgi veren kısa bir yazıdır.

Patent Resimler: Buluşu anlatan her türlü çizimleri, akış şemalarını vb. kapsamaktadır. Ölçüsüz olarak A4 boyutunda hazırlanmalıdır.

Başvuruyu müteakip işleyiş süreci ise kısaca aşağıdaki gibidir:

Patent Şekli İnceleme ve Aşaması: Yapılan patent başvurusunun şekli olarak incelendiği aşamadır. Bu aşamada, patent başvurusu için gerekli belge ve bilgilerin eksiksiz olarak verilip verilmediği, verilen belge ve bilgilerin doğru olması ve gerektiği gibi hazırlanıp hazırlanmadığı vb. durumlar incelenir.

Patent Araştırma Raporunun Düzenlenmesi ve Aşaması: Patent Başvurusunun şekli olarak incelemenin olumlu sonuçlanmasının ardından, başvuru tarihinden itibaren veya rüçhan talebinde bulunulmuşsa, rüçhan tarihinden itibaren 15 ay içinde araştırma raporu talep edilir. Araştırma, buluşun patent olabilirlik koşulları bakımından görüş bildiren uluslararası kuruluşlar tarafından hazırlanır. Başvuru sahibi Faydalı Model için araştırma talebinde bulunulamaz.

Patent Başvuru Yayın Aşaması: Patentler başvuru tarihinden (varsa rüçhan tarihinden) itibaren 18 ay sonra Resmi Patent Bülteninde ilan edilir. İlan süresi 6 aydır ve üçüncü kişilerin itirazlarına açıktır. Faydalı modeller de istenildiği takdirde 18 aylık süre beklenmeksizin, şekli incelemenin ardından erken yayın talebinde bulunulabilir. Ayrıca faydalı modeller için ilan süresi 3 aydır.

Patent Başvuru İnceleme Raporu ve İnceleme Aşaması: Patent Başvuru sahibi, araştırma raporunun kendisine tebliği edildiği tarihten itibaren 3 ay içinde sistem tercihini (incelemeli/incelemesiz) yapar. Araştırma raporunun yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde de inceleme talebinde bulunur. Rapor, patent olabilirlik kriterleri açısından değerlendirme yapılıp sonucu bildiren uluslararası araştırma kuruluşlarınca hazırlanır.

Patent Tescil Aşaması: İncelemesiz patentlerde araştırma raporunun olumlu olması halinde başvuru sahibinin isteği üzerine tesciline karar verilir. İncelemeli patentlerde inceleme raporunun olumlu çıkması halinde de tesciline karar verilir. Faydalı model tescil başvurularında ise, başvurunun ilanından sonra tescil kararı verilerek belgeye bağlanır.

İncelemeli patentlerin belgeye bağlanması yaklaşık olarak 3 ila 4 yıl, incelemesiz patentlerin belgeye bağlanması 2 ile 3 yıl sürmektedir. Faydalı model Tescillerinde ise bu süre erken yayın talebine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Erken yayın talebinde bulunulduğu takdirde yaklaşık 1 yıl içinde belgeye bağlanmaktadır.

Patent Tescil kararı verilerek belgeye bağlanan incelemesiz patentler için koruma süresi 7 yıl, incelemeli patentler için 20 yıldır. Faydalı modeller için ise 10 yıl olarak belirlenerek koruma altına alınır.

Bir önceki yazımız olan Patent Tescil başlıklı makalemizde Ankara Patent Tescil, Marka Patent Tescil ve Marka Patent Tescil Ankara hakkında bilgiler verilmektedir.