Markalaşmada Nasreddin Hoca Kriteri

Türk Patent Enstitüsü’nce (TPE) hazırlanarak tarafların görüşüne açılan taslak, marka, coğrafi işaret, tasarım ve patent gibi alanlarda önemli değişiklikler getiriyor.markalasmada-nasreddin-hoca-kriteri

Buna göre TPE, başvuru konusu buluşun milli güvenlik açısından önem taşıdığı kanısına varırsa, başvurunun bir suretini görüş almak üzere gecikmeden Milli Savunma Bakanlığı’na iletecek. Patent başvurusunun gizliliğe tabi olması halinde TPE, durumu başvuru sahibine bildirerek, gizli patent başvurusu olarak sicile kaydedecek.

Tasarım ve ürün tanımına uygun olmayan, kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı, dini, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği başvuruların tescil talepleri reddedilecek.

Bakanlık yetkilileri, “Düzenlemeyle örneğin, Nasreddin Hoca gibi halka mal olmuş kültürel değerlerin marka olarak tescili mümkün olmayacak” bilgisini verdi.

Tazminat Verilecek

Buluş sahibi, patentin gizli tutulduğu süre için devletten tazminat isteyebilecek. Ödenecek tazminat miktarı konusunda anlaşma sağlanamazsa, tazminat miktarını mahkeme belirleyecek. Tazminat, buluşun önemi ve patent sahibinin onu serbestçe kullanabilmesi halinde elde edeceği muhtemel gelirin miktarı göz önünde tutularak hesaplanacak. Patent sahibinin kusuruyla gizli patent konusu olan buluş açıklanmışsa, tazminat isteme hakkı ortadan kalkacak.