Gaz Yakan Firmalar için CE Belgesi için Gazlı cihazların, elektrikli bileşen ihtiva eden gazlı ve elektrikli cihazların ve elektrikli cihazların CE İşaretlemesi içindir.

Gaz Yakan Cihaz: Yemek pişirme, ısıtma, sıcak su üretme, soğutma, ışıklandırma yada temizlik amaçlı 105° C yi geçmeyen, normal su sıcaklığında kullanılabilir  gaz yakıtlı ürünlerdir. Bundan böyle “cihaz” veya “cihazlar” olarak adlandırılacaktır. Basınçlı yakıcılar ve bu yakıcılar ile teçhizatlandırılan ısıtıcılar da bu cihazlardandır.gaz-yakan-cihazlar-icin-ce-belgesi

Teçhizat: Ticari amaçla ayrı pazarlanan ve gaz yakıtlı cihazlara monte edilmek üzere tasarımlanan yada bu tip bir cihazı oluşturmak için bir araya getirilen basınçlı yakıcılar ile donatılan ısıtıcılar ve  basınçlı yakıcılar dışındaki güvenlik kontrol aygıtlarını ve kısmi montaj ve düzenleyici aygıtları,

Gaz Yakıtı: 1 bar basınç altında 15° C sıcaklıkta gaz haline bulunan her türlü yakıtı, Cihazın Normal Kullanımı: Cihazın, kullanım ve montaj kılavuzunda belirtilen esaslara uygun olarak doğru monte edilmesi ile gaz yakıtın basınç ve kalitesindeki normal değişimler çerçevesinde hizmete sunulması ve kullanımını,

GAZ YAKAN CİHAZLAR KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLER

 • Gaz yakan merkezi ısıtma kazanları
 • Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) yakan cihazlar
 • Evlerde kullanılan, gazlı su ısıtıcıları
 • Fan üflemeli gaz brülörleri
 • Gazla çalışan ocaklar
 • Gazla çalışan hava ısıtıcıları
 • Müstakil, gazla çalışan ısıtıcılar
 • Gazla çalışan sanayi mutfak aletleri
 • Gazla çalışan ve evlerde kullanılmayan asma tip radyan ısıtıcılar
 • Lastik ve plastik hortum ve aksesuarları
 • Gaz brülörlerini ve gaz yakan aletleri denetleyen emniyet ve kontrol cihazları
 • Tertibatlar
 • Gaz vanası
 • Ateşleyici
 • Elastomer malzemeler

Direktifin Kapsamı:

a. Bu Yönetmelik normal su sıcaklığı 105°C’yı aşmayan pişirme, ısıtma, sıcak su üretimi, soğutma, aydınlatma veya yıkama gibi işlemler için gaz yakan cihazlara uygulanır. Gaz (gazlı yakıt) yakan cihazlar bundan  sonra “cihazlar” olarak atfedilir. Brülörler ve bu tip brülöre sahip ısıtma üniteleri “cihaz” olarak dikkate alınır. Ticari kullanım için ayrı olarak pazarlanan ve gaz yakan cihazlarda kullanılan veya monte edilen;  brülörler veya brülörlü ısıtma ünitelerinin dışındaki güvenlik, kontrol veya ayarlama cihazları ve yarı-mamuller bundan sonra “fitting” olarak atfedilir.

b. Endüstriyel alanlarda endüstriyel proseslerde kullanılmak üzere özel olarak tasarımlanmış cihazlar paragraf 1’te tanımlanan kapsamın dışındadır.

c. Bu yönetmeliğin amacına uygun olarak, “gazlı yakıt” 15°C’de 1 bar’ lık basınç altında gaz halindeki herhangi bir yakıttır.

d. Bu yönetmeliğin amacına uygun olarak, bir cihazın “normal kullanılması”: cihazın imalatçının talimatlarına göre doğru bir şekilde tesis edildiği ve düzenli olarak servise alındığı, gaz kalitesindeki normal değişimle  ve basınç kaynağındaki normal sapma ile kullanıldığı ve tasarlanmış amacına göre kullanıldığı anlamına gelir.

Yasal Durum:

29 Haziran 1990 tarihinden itibaren, 90/396/EEC Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği (Appliances Burning Gaseous Fuels Directive) Üye Ülkelerde zorunlu olmuştur. 19 Mart 2003 de Türkiye de Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği  (90/396/AT) olarak yayınlanmıştır ve 1 Ocak 2004 tarihinde zorunlu hale gelmiştir.

Bir önceki yazımız olan CE Belgesi başlıklı makalemizde CE Belgesi, CE Belgesi Açılımı ve CE Belgesi Almak hakkında bilgiler verilmektedir.