İso 18001 OHSAS İş ve İşçi Sağlığı Yönetim Sistemi

/Tag:İso 18001 OHSAS İş ve İşçi Sağlığı Yönetim Sistemi

ISO 18001 OHSAS İş ve İşçi Sağlığı Yönetim Sistemi

İso 18001 OHSAS İş ve İşçi Sağlığı Yönetim Sistemi çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmaları için kurumların çalışanlarının iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda, planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir. OHSAS 18001, iş yerlerinde meydana gelebilecek olası iş kazası riskini en aza indirmek ve “İş Sağlığı ve Güvenliği” ile ilgili […]