Marka Patent Devri

/Tag:Marka Patent Devri

Marka Patent

Marka Patent Tescil başvurusu Ürün ve hizmetlerin ayırt edici özelliklerinin başında yer alan ve tüketicinin algısında en kolay ve hızlı bir şekilde yerleşen markalar;  isim, rakam, şekil, renk kombinasyonları,  isim, rakam, şekil, renklerin kombinasyonları ile oluşturulmaktadır.

Marka Patent Tescili Kelime, ad soyad veya kısaltmaların yanı sıra özel şekil,  renk kombinasyonları, rakamlar, kısaltmalar yani logo […]

Patent Devir İşlemleri

Patent Devir İşlemleri patent başvurusu veya patent tescili başvuru sahibi tarafından başkasına devredilebilir.Patent Devir İşlemleri

Patent Tescil devir işleminin Patent Siciline kayıt edilebilmesi için T.C Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından istenen evraklar aşağıda belirtilmiştir.

1-) Devreden ve devralan tarafından […]

Uzay Terapisi

Kurşun Geçirmez Cam