gost_r_belgesi

GOST R Belgesi veya Sertifikası, ürünlerin Rusya Devleti tarafından akredite edilmiş laboratuvarlarda test edilerek ve test protokolüne istinaden devlet tarafından akredite edilmiş sertifika merkezleri tarafından verilmektedir.

Eğer ürün ve hizmetlerin GOST R belgesi uygunluk belgelendirilmesinden hariç Yangın ve Hijyen belgelendirilmesi zorunlu ise, Rusya MÇS Bakanlığı 08 Temmuz 2002y. No:320 “Yangın belgelendirilmesi için zorunlu olan ürünler” ve Rusya Devleti Hijyen standartları 15 Ağustos 2002y. No:325 “Hijyen belgelendirilmesi için zorunlu olan ürünler” kanunlarına istinaden önce Hijyen ve Yangın belgeleri alındıktan sonra GOST R Kalite belgesi verilmektedir.

GOST R Belgesi  tasarısı, müşterek olarak Gost R standart ve Rus Gümrükleri tarafından denetlenir. GOST R Uygunluk Sertifikası, ürünlerin güvenlik standartlarını yerine getirdiğini doğrulayan yazılı bir onaydır ve Gümrükten mal çekme giriş noktasında gerektiği gibi, ürünü Rus piyasasına sokmak için bir ön koşuldur.

1 Ocak 1998’den bu yana anayasada belirtilen, Rusya’ya ihraç edilecek Belge almaları zorunlu tüm ürünlerin, GOST R Uygunluk İşareti’ni taşımasını şart koşmuştur.

GOST-R Belgesi (Sertifikası) Özellikleri 

Rusya içi veya dünyadaki herhangi bir firmaya verilebilir. Sertifikayı veren kuruluşun temsilcileri üretim yerinde inceleme yaptıktan sonra verilir. Seri üretime yöneliktir.
Hem girişten başlayarak üretim sistemi incelenir, hem belirlenmiş ürünlerden detaylı olarak söz edilir, hem de üretim ve kullanımda hijyenik özellikler aranır.

Bir anlamda ISO BELGESİ, TSEK ve CE BELGE karışımı özelliğindedir. ISO Belgesinin var olması sertifika çıkmasını kolaylaştırmaktadır.

GOST-R Belgesi geçerlilik süresi 3 yıldır. Ancak sertifika merkezi gerek duyduğunda her yıl inceleme yapabilir.

GOST-R Başvurusu İçin Gerekli Belgeler; 

1 -) Ticaret Odası Kaydı (Faaliyet Belgesi)
2 -) Yetkili Kişilerin İmza Sirküleri
3 -) Marka Tescil Belgeleriniz
4 -) Mevcut Olan Sertifikalar Var İse Fotokopileri. (TSE-ISO-CE- UKRSEPRO vs.)
5 -) Talep Etmiş Olduğunuz Ürünler İçin Daha Önce Yapılan Test Raporları.
6 -) Her Ürün İçin Teknik Bilgi.
7 -) Ürünlerin Kullanma Talimatı Ve Etiket Bilgileri.
8 -) Fabrikada Kullanılan Makine Sayısı, Seri Numaraları Ve Üretici Adı
9 -) Fabrikanın Üretim Şeması (Hammadde Girişinden Başlayarak)
10 -) Ürünlerin GTIP Numaraları, Varsa Model Kod Bilgileri.
11 -) Sertifikada Yer Almasını İstediğiniz Unvan Ve Adres Bilgisi.
12 -) Sertifika Alınacak Ürünlerinizi Gösteren Katalog
13 -) Her Üründen 3 Adet Numune.
14 -) Vekâletname

GOST-R Sertifika Tipleri 

Seri Üretim Sertifikası :  3 yıl süre için verilen bu sertifika, fabrikanızda üretimini yaptığınız tüm ürünleri kapsamaktadır. (Örn. ISO 9001 Belgesi) Bu tip sertifika için Rus uzmanlarımız üretim yerinize gelerek inceleme yapmaktadırlar, gerekli incelemeler ve numunelerin olumlu laboratuvar testleri sonucunda sertifika hazırlanmaktadır.

Ürün Bazında Sertifika : 1yıl süre için verilen bu tipte, iki ülke firma arasındaki satış sözleşmesi ve ihracat faturası gerekmektedir, Belirli bir partide sevk edilen ürünler ve alıcı firma için düzenlenir. (1yıl süre içinde tek bir firma ve sertifikada belirlenen kota miktarının bitimine kadar çalışılabiliniyor)

Diğer Sertifikalar : Bunların haricinde ürünlerin özelliklerine göre Hijyen, Yangın Sertifikası ve Laboratuvar test sonuçları gerekmektedir, Ayrıca isteğiniz doğrultusunda ürünleriniz için UKRAYNA KALİTE SERTİFİKASI,  UKRSEPRO sertifikası” da temin etmekteyiz.

Red Mektubu 

Rusya Gümrük Komisyonu ( GTK) tarafından 6 ayda bir yayınlanan tamimlerde gümrükte hangi ürünlere sertifika isteneceği liste olarak yayımlanmaktadır. Geçerli tablolardan bakılarak bu liste haricinde kalan ürünlere Red Mektubu (Gereksizlik Mektubu) alınmalı ve gümrük evrakları arasına konmalıdır. Bu belge iç piyasada da kullanılır, Parti bazında verilir. Bu tür mektupları verme yetkisi sadece Moskova’da bulunan VNIIS adlı Enstitünün yetkisindedir. 

Hijyen Sertifikası

GSEN Hijyen Sertifikası Rusya’da “Tüketici Haklarını Koruma Yasası” çerçevesinde toplum sağlığını etkileyen ürünler için ve kalite sertifikasına esas olarak istenir.

İnsanların, çocukların yediği gıdalar, giydiği elbiseler, tene sürülen kozmetik ürünler, gıda ambalaj ve üretim ekipmanlarının materyalleri, mobilyaların ve metallerin kimyasal bileşikleri Hijyen Sertifikası alınmasını gerektirmekte, bu da GOST R Belgesine esas teşkil etmektedir.

GSEN Hijyen Sertifikası Gerektiren Başlıca Sektörler : 

1 -) İnsan vücudu ile temas eden tüm yiyecek ve içecekler,
2 -) Soluma ya da deri yoluyla alınan koku, parfüm vb. kozmetik ürünler,
3 -) İnsan vücudu ile temas eden giyim eşyaları, çarşaf ve havlu vb. diğer bazı ev tekstili ürünleri
4 -) Gıda üretiminde kullanılan makine ve ekipmanlar
5 -) Gıda ambalajında kullanılan malzemeler
6 -) Mobilyalarda kullanılan sunta, mdf gibi suni ahşap malzemeler
7 -) Oyuncaklar ve tüm çocuk gereçleri
8 -) Ev kimyasalları
9 -) Boya ve diğer insan kullanımına yönelik diğer kimyasal ürünler
10 -) Endüstriyel makineler ( gürültü ve vibrasyon açısından )
11 -) Yayın yapan ya da elektromanyetik alan yaratan bazı ürünler

Hijyen Sertifikası, Rusya gümrüklerinde ve iç piyasada söz konusu ürünlerin satıldığı depo, mağaza ya da marketlerde devlet yetkilileri ya da tüketiciler tarafından sıkça sorgulanmaktadır.

Hijyen Sertifikasyonu Çeşitleri 

Hijyen Sertifikaları başlıca; Ürünlere, hizmet şekline veya uygulanan proseslerin teknik şartlarına göre verilebilmektedir.

Bunlardan özellikle ürünlere verilen Hijyen Belgeleri Rusya’ya ihracat yapan/yaptıran Rusya dışındaki üreticileri ilgilendirmektedir. Ürünlerden alınan numuneler ilgili dokümantasyona göre çeşitli testlere tabi tutularak Rusya’da kabul edilen normlara uygun olup olmadığı araştırılır.

Bir önceki yazımız olan G Belgesi başlıklı makalemizde Beton G Belgesi, Betona G Uygunluk Belgesi ve G (Belgesi) İşareti Nedir hakkında bilgiler verilmektedir.