Marka Patent Belgesi yeni, tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye uygulanabilir olan buluşlar, patent tescili verilerek korunur.

Patent verilerek korunan buluşların 3 ana şartın sağlanması gerekmektedir;

  • Yenilik

Tekniğin bilinen durumuna dâhil olmayan buluş yenidir.marka patent belgesi

Tekniğin bilinen durumu, marka patent başvuru belgesi’ nin yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka yolla açıklanan bilgilerden oluşur.

  • Tekniğin Bilinen Durumunun Aşılması

Buluş, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından, tekniğin bilinen durumundan aşikar/kolay bir şekilde çıkarılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmiş ise, tekniğin bilinen durumunun aşıldığı kabul edilir.

  • Sanayiye Uygulanabilir Olma

Buluş, tarım dâhil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte ise, sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir.

“Buluş Tescil Belgesi Nedir” buluş sahibine ait kullanım belgesi olarak da tanımlanabilecek patent, marka ve endüstriyel tasarım gibi sınai mülkiyet haklarından biridir.

Geliştirilen bir buluşun yöntem, metot, ürün tamamı veya bir kısmı için patent tescili talep edilebilmektedir.

Patentle korunan bir buluş özel bir görsel özellik, orijinal estetik görünüşü taşıyorsa endüstriyel tasarım ve piyasada kullanıma sunulacak ise tüketicinin tanıması ve ayırt etmesi için marka korumalarından da yararlanmalıdır.

Marka Patent Belgesi  alınıp, satılabilen, kiraya verilebilen diğer mallar gibi buluş sahibinin mülkiyeti haline gelmektedir. Patentler alındıkları ülkeler için hak sahipliği doğurmaktadır. Türkiye’de alınmış bir patent, sadece Türkiye içinde hak sağlamaktadır ve patentli ürünleri başkalarının Türkiye’ye ithal etmesi durumunda, hak sahibine ithali durdurma hakkı vermektedir.

Bu hak ülkemizde devlet tarafından yetkilendirilmiş tek organ olan TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ aracılığıyla verilmekte ve kanunlarla korunmaktadır.

Bir fikriniz/buluşunuz var ve bunu sanayiye uygulanabilir hale getirmek,  fikriniz üzerinden iş kurmak, uygulamaya yönelik çalışmak ve üretime geçmek istediğinizde karşılaşacağınız en büyük sorun sizden önce bir başkasının sizin fikrinizi kullanması ve taklit etmesidir. Bu tür bir riskin önüne geçmenin en önemli adımı patent tescili almaktır. Patent tescili alarak fikrinizi, sizin izniniz olmadan uygulamak isteyen 3.şahıslara karşı koruyabilirsiniz.

Marka Patent Belgesi Korumasına yönelik mevzuatta;

“Buluş sahibine buluşunu kullanması, uygulaması ve üretmesi ve 3. şahısların kullanmasını engellemek için devlet tarafından belli bir süre tanınan tekel hakkı” patent tescili olarak tanımlanmaktadır.

Patent süresi içerisinde buluş sahibi üretim, satış kiralama, uygulama faaliyetlerinde bulunabilecektir.

Patentli olsa da ticari faaliyete geçmemiş buluşlar ise sadece belirli bir süre korumaya tabi kalmaktadır.

Buluşun patentinin etkin olabilmesinin en önemli şartı ticari faaliyete uygun olması ve buluş sahibinin ya da yetkilendirdiği 3.şahısların ticari faaliyetlere dönüştürerek ekonomik değer kazandırmasıdır.

 Bu durumda buluş tanımı “inovasyon” olarak kabul edilmekte ve buluşa konu ürün ve hizmetlerin satılmaya veya iş yapış yöntemlerinin uygulanmaya başlandığı görülmektedir.