Marka Tescili ve Patent Tescili Arasındaki Farklar tamamen farklı 2 konudur. Marka ve Patent sınai mülkiyet haklarının 3 ana bacağından en çok bilinen 2’sidir. faydalı_model_ile_patent_arasindaki_fark

Marka ; mark – işaretleme anlamı taşımakta ve ticari ürünleri ticari marka ile hizmetleri de hizmet markası olarak değerlendirme suretiyle işaretlemektedir. Bu işaretleme üretici ve hizmet veren firmaların ürün ve hizmetlerini tanıtmaları ve tanınmaları ile birbirlerinden ayırt edilmelerini sağlamaktadır.

Marka bir ürün ve/ya hizmetin diğer ürün ve/ya hizmetten ayrılmasını, tanınmasını sağlayan işaretlerin genel adıdır. Bu işaretler kelimeler – isimler – ad soyadlar, rakamlar, harfler, renkler, logolar ve/veya bunların bir kaçının kombinasyonu ile oluşturulmaktadır.

Günümüzde ülkemizde marka tescili “patent tescili” ile çok sık karıştırılmakta ve hatta patent tescili olarak yerleşerek adlandırılmaktadır.

Tabi ki, Marka tescili ile Patent Tescili arasında farklar bulunmaktadır.

Markanın ürün ve/ya hizmetin tanınması, ayırt edilmesine ilişkin işaretleri tanımlamakta ve marka tescili de bu ürün ve hizmetlerin sahiplerinin markalarının taklit edilmesini, karıştırılmasını önleyen kurumsal kimliğin parçası olan koruma sistemidir.

Patent ise; Latince “patere” kökünden gelmekte ve açık olmak anlamı taşımaktadır. Patent ve patent tescilinden bahsedebilmek için buluş olması gerekmektedir.

Buluşu tanımlamak gerekirse tarım dâhil tekniğin her alanında bir probleme getirilen çözüm veya çözümlerin tamamıdır. İhtiyaçtan kaynaklanan buluşun, buluşçusu tarafından üretim ve kullanma haklarının belirli bir süre korunması da patent tescili ile mümkündür.

Özetle, buluşa konu olan ürünün işlevsel özellikleri / teknik özellikleri patent tescili ile korunurken, ilgili ürünün tanıtılması ve benzerlerinden ayırt edilmesi üzerinde taşıdığı marka ile olmaktadır.

Buluş sahibi ile ürün sahibinin koruma hakları marka tescili ve patent tescili sağlanmaktadır.

Marka tescili ve patent tescili birbirinden farklı da olsa her ikisi için tescile yetkili tek kurum ülkemizde TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ ‘dür.

Marka tescili sahibinin talebi ile her 10 yılda bir TPE nezdinde koruma süresi uzatılmak suretiyle kuşaktan kuşağa aktarılabilmekte, aile/şirket mirası olmaktadır.

Patent Tescili buluşun yenilik esası gereği belirli bir süre; 7 – 10 ya da 20 yıllık süreçlerde koruma sağlamakta ve bu sürelerin sonunda halka mal olmuş kabul edilmektedir.

Marka tescili ve patent tescili ortak noktası ise her ikisinin de mülk gibi kabul edilmesi; lisans, devir, veraset intikale konu olmalarıdır.