Marka Vekili Nedir ? dediğimizde marka başvurusu, tescil, takip ve koruma sistemine dâhil işlemler ile marka başvurusu aşamaları, tescil belgesi koruma süreci, yenilenmesi işlemlerine ilişkin olarak marka sahiplerini Türk Patent Enstitüsü nezdinde temsil etmeye yetkilendirilmiş ve yeterlilikleri TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ tarafından onaylı gerçek ve tüzel kişiler marka vekili olarak ve verdikleri danışmanlık hizmeti marka vekilliği olarak tanımlanmaktadır.

Marka vekili ile çalışmak zorunlu olmamakla birlikte, müvekkil firmaların hak kaybına uğramaması, benzer veya aynı marka takip ve belirlenmesi ile bildirimleri ve gerekli itiraz işlemlerin yapılması ve sonuçlandırılması, uluslararası marka tescil işlemleri, markaların başvuru aşamasından tescil aşamasına gelmesi sürecinde süreli evrakların takibi ile koruma süresi sonunda yenileme işlemlerinin takip edilmesi, doğru bilgi edilmesi, doğru formların kullanılması, mevzuatla ilgili müvekkil firmaları bilgilendirmek ve yeni tebliğlerden haberdar etmek için marka vekili ile birlikte çalışmak önemlidir.

Evrakların sürelerinde takip edilmemesi marka sahibinin hak kaybına uğramasına neden olacak maddi ve zaman kayıpları oluşturacaktır.

Kısaca Marka Vekilliği Nedir ? , TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ ile müvekkil arasında köprü olarak tanımlanabilmektedir.