2006/4 Sayılı Tebliğin Değiştirilmesine İlişkin Basın Açıklaması

27 Ağustos 2014 – Değişen küresel rekabet koşullarına ve ihracatçılarımızın ihtiyaçlarına uygun olarak yenilenen 2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ değiştirildi. Yeni Tebliğ, 27/08/2014 tarihli 29101 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi.turquality

2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamındaki desteklerden İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birlikleri, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler yararlandırılmaktaydı. Tebliğ’in yenilenmesiyle birlikte, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) de söz konusu desteklerden faydalanmasına imkan tanındı. Böylelikle, TİM’in tüm sektörlere yönelik yapacağı proje bazlı yurtdışı tanıtım harcamalarının Tebliğ kapsamında desteklenmesi sağlanmış oldu.

Yeni Tebliğ ile firmaların, İhracatçı Birliklerinin ve TİM’in yapacağı tanıtım faaliyetleri, alacakları danışmanlık hizmetleri için geniş çaplı bir liste oluşturulmuş ve desteklenecek faaliyetler net olarak belirlenmiştir.

Destek başvurularında belirlenen eksikliklerin tamamlanma süresi 6 aydan 3 aya indirilerek, İhracatçı Birliklerinde oluşan dosya birikiminin önüne geçilmesi ve destek başvurularının daha kısa bir süre içerisinde sonuçlandırılarak desteklerin veriminin artırılması hedeflenmiştir.

Ayrıca, Tebliğ’in Marka Programı kapsamında firmaların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin desteklenmesine ilişkin olarak, tanıtım harcamaları limiti 100.000 ABD Doları artırılmış ve daha önce tanıtım kalemleri içinde yer alan “Pazar Araştırması” için yıllık 100.000 ABD Doları limit tanımlanmıştır.

Buna ek olarak, Tebliğ kapsamındaki desteklerden faydalanabilmek için firmaların asgari olarak sunması gereken belgeler netleştirilmiş ve böylelikle de TURQUALITY® Programında yer alan firmaların destek başvurularının daha hızlı sonuçlandırılması mümkün kılınmıştır.

Bir önceki yazımız olan 29 Haziran Dünya Endüstriyel Tasarım Günü Kutlanmaya Başladı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.