Endüstriyel Tasarım Hakkı da Marka ve Patent / Faydalı Model haklarında olduğu gibi mülk olarak düşünülmek suretiyle sahibi tarafından 3. şahıslara devir yoluyla satılabilmektedir.

Tescil ya da başvuru sahibi tarafından, başvuru aşamasında ya da tescillendikten sonraki koruma süresi içerisinde Endüstriyel Tasarımın tescil hakkı 3. şahıslara devredilebilmektedir.  Bu endüstriyel tasarım hakkının devir işlemi olarak tanımlanmaktadır.endustriyel_tasarim_tescil_devir_islemleri

Endüstriyel Tasarım hakkının devir işleminin tamamlanabilmesi için Türk Patent Enstitüsü tarafından istenilen ve endüstriyel tasarım hakkının devir işlemi dosyasında bulunması gereken evraklar aşağıda sırasıyla belirtilmiştir;

– Tescilli Endüstriyel Tasarımlar için tescil belgesi aslı,

– Endüstriyel Tasarım Devir işlemi harç bedeline ait ödeme dekontu/makbuzu

– Endüstriyel Tasarım Devir işlemini takip eden marka/endüstriyel tasarım vekiline düzenlenmiş vekaletname

Endüstriyel tasarım hakkı devir işlemleri, endüstriyel tasarım hakkını alan ve endüstriyel tasarım hakkını devir eden şahıs/firma yetkilisi tarafından noter huzurunda karşılıklı imzalanmış, endüstriyel tasarım tescil numarasının ve ilgili tescil dokümanlarının yer aldığı noter tasdikli devir sözleşmesi,  yabancı şahıs/firmalara ait devir taleplerinde devir sözleşmesinin noter tarafından tasdik edilmiş Türkçe çevirisi,

Birden fazla tasarım için alınmış endüstriyel tasarım hakkı devir işlemlerinde, tescil kapsamında yer alan tüm tasarımlar için devir işlemi yapılabileceği gibi, tescil kapsamında yer alan tasarımların bir kısmı için de endüstriyel tasarım devir işlemi yapılabilmektedir.

Kısmi olarak yapılacak endüstriyel tasarım devir işlemi için hazırlanacak devir sözleşmesinde, devredilen tasarımların tescil kapsamında yer alan ve Türk Patent Enstitüsü Endüstriyel Tasarım Sicilinde görülen tescil sıra numaralarının tek tek belirtilmesi gerekmektedir.

Endüstriyel Tasarım Tescil hakkı sahipleri adına tescilli ya da başvuruda olan birden fazla endüstriyel tasarım tescil başvurusu veya tescilinin endüstriyel tasarım devir işlemi için, endüstriyel tasarım tescil numaraları ve sıra numaraları ile ilgili tescil dokümanları bulunan tek bir sözleşme kabul edilmektedir.

Endüstriyel Tasarım devir sözleşmesinde, endüstriyel tasarım hakkı sahibi yani devir eden ve devir alan ad/soyad – unvan bilgileri ile adres bilgilerinin yer alması , devir işlemine konu olan endüstriyel tasarımın tescil numarası , başvuru numarası ile sıra numarası ve devir bedelinin yer alması gerekmektedir.

Endüstriyel Tasarım kısmi devir işlemlerinde, kısmi olarak devredilen tasarımlar için kısmi devir alan şahıs/firma adına Türk Patent Enstitüsü Endüstriyel Tasarımlar Sicilinde yeni bir endüstriyel tasarım tescil dosyası oluşturulmaktadır. Tescil kapsamının bir kısmı için devir edilen ve alınan endüstriyel tasarımlar için yeni endüstriyel tasarım tescil numarası verilmekte ve endüstriyel tasarım belgesi düzenlenmektedir. Endüstriyel Tasarım, yeni tescil numarası ile ilk tescil / koruma tarihi de belirtilerek Türk Patent Enstitüsü Endüstriyel Sicil kayıtlarına kaydedilmektedir. Endüstriyel tasarım devir işlemi,devir işleminin tamamlanmasını takip eden aya ait Endüstriyel Tasarım Bülteni’nde ilan edilir.

Tescil kapsamındaki tüm tasarımlar için yapılan endüstriyel tasarım devir kaydı da gerekli evrakların devir dosyasına aktarılması ile işlemler tamamlandıktan sonra takip eden aya ait Endüstriyel Tasarımlar Bülteni’nde ilan edilmektedir.

Bu şekilde endüstriyel tasarım hakkı tam devir ve kısmi devir işlemi tamamlanmaktadır.

Devir işlemi tamamlanan Endüstriyel Tasarım koruma süresi sonunda yenileme, koruma süresi boyunca tam devir, kısmi devir, lisans, adres değişikliği, unvan değişikliği, nev’i değişikliği, veraset intikal, iptal işlemlerine konu olabilmektedir.

Devir işlemi tamamlanan endüstriyel tasarımına ait haklar devir alan şahıs/firma adına endüstriyel tasarımın başvuru tarihi itibariyle olmak üzere işlemeye devam edecektir.

Devir alan şahıs/firma endüstriyel tasarımı üretmeye , satmaya , lisans vermeye ya da yeniden devir etmeye yetkilidir.

Noter huzurunda hazırlanan ve karşılıklı taraflarca imza edilen devir sözleşmesinin 3. şahıslar karşısında etkili olması için mutlaka Türk Patent Enstitüsü nezdinde Endüstriyel Tasarımlar Dairesi Başkanlığı siciline kaydedilmesi gerekmektedir.

Bir önceki yazımız olan Endüstriyel Tasarım Hakkına Tecavüz Durumları başlıklı makalemizde Endüstriyel Tasarım Hakkına Tecavüz Durumları, Endüstriyel Tasarım Hakkına Tecavüz Edilmesi ve Faydalı Model ve Tasarım Hakkına Tecavüz Durumları hakkında bilgiler verilmektedir.