Patent Devir İşlemleri patent başvurusu veya patent tescili başvuru sahibi tarafından başkasına devir edilebilir.patent_devir_islemleri

Patent  Tescil devir işleminin Patent Siciline kayıt edilebilmesi için Türk Patent Enstitüsü tarafından istenen evraklar aşağıda belirtilmiştir.

1-) Devreden ve devralan tarafından karşılıklı noter huzurunda imzalanmış ve imzaları onaylanmış noter tasdikli patent devir sözleşmesi

2-) Patent Tescil belgesi aslı veya belge aslı sunulamıyorsa onaylı patent belgesi

3-) Patent devir ücret dekontu,

4-) Vekil adına düzenlenmiş vekâletname

Patent Tescil Devir işlemi Türk Patent Enstitüsü Patent siciline kayıt edilir ve yine Türk Patent Enstitüsü tarafından Patent Bülteni’nde ilan edilir.

Bir önceki yazımız olan Kaç Çeşit Patent Vardır ? başlıklı makalemizde İncelemeli Patent, İncelemesiz Patent ve Kaç Çeşit Patent Ofisi hakkında bilgiler verilmektedir.