Patent Tescil Formları

T.C Türk Patent ve Marka Kurumu Patent Tescili Mevzuat ve Formu ve Formları

 
Kod Doküman Form Adı Güncelleme Tarihi
P-01 Patent Başvuru (Online Başvuru Formu Oluşturma) 26.06.2015
P-02 Faydalı Model Başvuru (Online Başvuru Formu Oluşturma) 26.06.2015
P-03 PCT Ulusal Aşama Başvuru (Online Başvuru Formu Oluşturma) 26.06.2015
P-04 Avrupa Patenti (EP) Ulusal Aşama Formu (İstem Teslimi) [Online Başvuru Formu Oluşturma] 26.06.2015
P-05 Avrupa Patenti (EP) Ulusal Aşama Formu (Fasikül Teslimi) [Online Başvuru Formu Oluşturma] 26.06.2015
P-06 Avrupa Patenti (EP) Kabul Ofisi Başvuru Formu 12.01.2017
P-07 PCT Kabul Ofisi Başvuru Formu 12.01.2017
P-07A PCT Kabul Ofisi Şekli Eksiklik Giderme ve Ücret Ödeme Formu 12.01.2017
P-08 Türkçe Tarifname Teslim Formu 12.01.2017
P-09 Rüçhan Talebi / Rüçhan Belgesi Teslimi Formu 12.01.2017
P-10 Şekli Eksiklik Giderme Formu 12.01.2017
P-11 Erken Yayın Talep Formu 12.01.2017
P-12 Araştırma Talep Formu 12.01.2017
P-12A Araştırma Ücreti Teslim Formu 12.01.2017
P-13 Hazır Rapor Teslimi Formu 12.01.2017
P-14 Araştırma Talep Formu (İhtira Beratı için) 12.01.2017
P-15 Araştırma Talep Formu (İlk Raporu Düzenlenemeyen Başvuru için) 12.01.2017
P-16 Sistem Tercihi Formu 12.01.2017
P-17 İnceleme Talep Formu 12.01.2017
P-17A 2. İnceleme Talep Formu 12.01.2017
P-17B 3. İnceleme Talep Formu 12.01.2017
P-18 İtiraz / Görüş Formu (Patent) 12.01.2017
P-19 İtiraz Formu (Faydalı Model) 12.01.2017
P-20 İtiraza / Görüşe Karşı Görüş Formu 12.01.2017
P-21 Belge Düzenleme Ücreti Formu 12.01.2017
P-22 İtiraz Formu (Paten/Faydalı Model İşlemleri için yapılacak itirazlar için) 12.01.2017
P-22A İtiraz Formu (Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu na Yapılacak olan İtiraz) 12.01.2017
P-23 Dönüşüm Formu (İncelemesiz – İncelemeli) 12.01.2017
P-24 Değişim Formu (Patent – Faydalı Model) 12.01.2017
P-25 Yıllık Ücret Formu 12.01.2017
P-26 Mücbir Sebep Formu 12.01.2017
P-27 Ücret İade Formu 12.01.2017
P-28 Lisans Formu 12.01.2017
P-28A Lisans İptal Formu 12.01.2017
P-29 Devir Formu 12.01.2017
P-30 Birleşme ve Ayni Sermaye Koyma Borcu Formu 12.01.2017
P-32 Miras Yoluyla İntikal Formu 12.01.2017
P-33 Rehin / Teminat Formu 12.01.2017
P-34 Kullanma Formu 12.01.2017
P-34A Kullanma Formu 12.01.2017
P-35 Kullanmama Formu 12.01.2017
P-36 Lisans Verme Teklifi Formu 12.01.2017
P-37 Onaylı Suret / Rüçhan Belgesi Talep Formu 12.01.2017
P-38 Terk / Geri Çekme Formu 12.01.2017
P-39 Vekil Atama / Azletme / Feragat Formu 12.01.2017
P-40 Hata Düzeltme Formu 12.01.2017
P-41 Bilgi Talebi Formu 12.01.2017
P-42 Tarifname Değişikliği Formu 12.01.2017
P-43 Dosya İnceleme Talep Formu 12.01.2017
P-44 Talepten Vazgeçme Formu 12.01.2017
P-45 Eksik Evrak Tamamlama Formu 12.01.2017
P-46 Eksik Ücret Tamamlama Formu 12.01.2017
P-47 Patent / Faydalı Model Ön Araştırma Talep Formu 12.01.2017
P-48 Unvana Göre Patent Faydalı Model Araştırma Formu 12.01.2017
P-49 Patent Faydalı Model Onaysız Suret Düzenleme Formu 12.01.2017

Patent Mevzuat

ULUSAL
Kısa Adı Açıklaması Doküman
Mülga Patent KHK 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Patent Yönetmelik 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye İlişkin Uygulama Yönetmeliği

 

ULUSLARARASI
Kısa Adı Açıklaması Doküman
PCT Patent İşbirliği Anlaşması
PCT Yönetmelik Patent İşbirliği Anlaşması Yönetmeliği
EPC Avrupa Patent Sözleşmesi
EPC Yönetmelik Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik
IPC Patentlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Strazburg Anlaşması

 

 

Bir önceki yazımız olan Entegre Devre Topografya Tescili başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.